...

سیستم‌های تقسیم‌کننده داخلی

ارگالاین برای تاندم‌باکس

ارگا-لاین (جاقاشقی بلوم) یک سیستم تقسیم کننده داخلی با کیفیت بالا می باشد که در فضای داخلی کشوهای معمولی و کشوهایی که فرانت بلند دارند شگفت انگیز عمل می کند.