...

محصولات دیگر

سوپر ریلی سویینگ کسه بومر (dispensa swing)

سوپر ریلی سویینگ کسه بومر آلمان علاوه بر قفسه های قابل تنظیم و ریلی بودن ویژگی خاصی را از خود به نمایش می گذارد.

سوپر ریلی سویینگ کسه بومر آلمان علاوه بر قفسه های قابل تنظیم و ریلی بودن ویژگی خاصی را از خود به نمایش می گذارد: زمانی که به طور کامل بیرون کشیده می شود، می تواند روی محور خود تا °90 بچرخد و این امکان را ایجاد کند که هر دو طرف به سمت جلو گردانده شده و در معرض دید قرار بگیرد.سوپر ریلی سویینگ کسه بومر در عرض های 30 و 40 سانتی متر و با ارتفاع 120 تا 220 سانتی متر ارائه می شود. کف آن آرنا (ملامینه) می باشد.

محصولات دیگر

fliptop

نوشته شده در تاریخ