...

محصولات دیگر

سوپر ریلی ساده کسه بومر (dispensa 90°)

سوپر ریلی ساده کسه بومر آلمان راه حل ساده ای را برای ذخیره سازی وسایل آشپزخانه ارائه می کند. طراحی آن این امکان را برای کابینت های بلند ایجاد می کند که به طور کامل هم از عرض و هم از ارتفاع مورد استفاده قرار گیرند.

سوپر ریلی ساده کسه بومر آلمان راه حل ساده ای را برای ذخیره سازی وسایل آشپزخانه ارائه می کند. طراحی آن این امکان را برای کابینت های بلند ایجاد می کند که به طور کامل هم از عرض و هم از ارتفاع مورد استفاده قرار گیرند. به دلیل ریلی بودن آن همه چیز یعنی محتویات بالاترین سبد حتی از طرفین هم قابل مشاهده است. به سرعت نصب می شود و تمیز کردن آن به راحتی صورت می پذیرد.سوپر ریلی ساده کسه بومر در عرض های 30 و 40 سانتی متر و با ارتفاع 120 تا 220 سانتی متر ارائه می شود. کف آن آرنا (ملامینه) می باشد.

محصولات دیگر

fliptop

نوشته شده در تاریخ