...

محصولات دیگر

جک هویل دوآ

جک هویل - دوآ Huwil Duo محصول کسه بومر آلمان می باشد. زاویه بازشوی آن 110 درجه است، هم به سمت بالا و هم به سمت پایین یعنی به صورت داشبوردی باز می شود.

جک هویل - دوآ Huwil Duo محصول کسه بومر آلمان می باشد. زاویه بازشوی آن 110 درجه است، هم به سمت بالا و هم به سمت پایین یعنی به صورت داشبوردی باز می شود و قابلیت این را دارد که زمانی که درب آن به سمت پایین باز می شود، به عنوان یک میز کار موقت عمل کند. مونتاژ و نصب آن بسیار ساده و آسان است. با توجه به اروپایی بودن این محصول، با قیمتی مناسب در بازار عرضه می گردد.

محصولات دیگر