...

سیستم‌های لولا

لولای 155 درجه

با استفاده از لولای ۱۵۵ درجه ضخامت درب در حالت بازماندن مانع از خروج کشو نمی‌شود.

کاربردهای لولای بای فولد بلوم

  • برآمدگی برای کاربردهایی که همپوشانی دارند (برای کابینت هایی که کشوی داخلی دارند یا با کشو احاطه شده‌اند)
  • لولای کلیپ‌تاپ با مکانیزم بستن یا بدون آن (فنر)
  • لولای تمام فلزی، صفحه نیکل
  • زاویه بازشوی 155 درجه
  • تنظیم نما به صورت سه جانبه
  • تنظیم عمق با تکنولوژی مارپیچ مناسب
  • مونتاژ و جداسازی درب کابینت بدون نیاز به ابزار
  • با لولای اینسرتا که برای مونتاژ درب به ابزار نیاز ندارد.

محصولات دیگر