...

سیستم‌های لولا

لولای گوشه

لولایی مناسب برای استفاده در گوشه‌های مخفی

کاربردهای لولای بای فولد بلوم

  • لولایی برای کاربرد در گوشه های مخفی
  • لولای کلیپ تاپ با بلوموشن
  • لولای کلیپ تاپ بدون مکانیزم بستن (فنر)
  • زاویه بازشوی 95 درجه
  • تنظیم نما به صورت سه جانبه
  • تنظیم عمق با تکنولوژی مارپیچ مناسب
  • مونتاژ و جداسازی درب کابینت بدون نیاز به ابزار
  • با لولای اینسرتا که برای مونتاژ درب به ابزار نیاز ندارد.

محصولات دیگر