...

سیستم‌های لولا

لولای شیشه

لولایی برای اتصال درب‌های شیشه‌ای یا آینه

کاربردهای لولای شیشه بلوم

  • لولایی برای درب‌های شیشه‌ای و یا آینه‌ای
  • صفحه چسب دار بر روی شیشه چسبانده شده (نیازی نیست که شیشه دریل شود)
  • لولا بدون نیاز به ابزار با مونتاژ صفحه چسب‌دار
  • لولای کلیپ تاپ با مکانیزم بستن یا بدون آن (فنر)
  • زاویه بازشوی 125 درجه
  • تنظیم نما به صورت سه جانبه
  • تنظیم عمق با تکنولوژی مارپیچ مناسب
  • مونتاژ و جداسازی درب کابینت بدون نیاز به ابزار

محصولات دیگر