...

سیستم‌های ریلی

تاندم

سیستم ریل پنهان تاندم بلوم که برای کشوهای چوبی به کار می رود، به نرمی حرکت می کند و باعث افزایش راحتی کاربر می شود. برنامه جامع تاندم بلوم راه حل مناسبی برای هر وسیله ارائه می کند.

تاندم – به نرمی حرکت می کند.

این ریل ها کاربردی هستند و برای هر خواسته ای مطلوب می باشند.

سیستم ریل پنهان تاندم بلوم که برای کشوهای چوبی به کار می رود، به نرمی حرکت می کند و باعث افزایش راحتی کاربر می شود. برنامه جامع تاندم بلوم راه حل مناسبی برای هر وسیله ارائه می کند. ریل تاندم بلوم حتی زمانی که بار زیادی در آن باشد حرکت روانی دارد و خم نمی شود. ریل تاندم بلوم می تواند برای کشوهای بدون دستگیره با سیستم سروو درایو که یک سیستم حرکتی برقی می باشد ترکیب شود و یا با بلوموشن یا تیپان مورد استفاده قرار گیرد.

برنامه ریل تاندم بلوم

  • بعضی از این کشوها کامل بیرون نمی آیند و مقداری از آنها داخل می ماند که به آنها تاندم سینگل بلوم می گویند و بعضی کاملا بیرون کشیده می شوند و به طور کامل فضای داخلی کشو را نمایش می دهند که به آنها تاندم فول بلوم می گویند.
  • از طول 250 تا 500 میلی متر را پوشش می دهد.
  • دارای قفل کشو به دو صورت، یا جداگانه که قفل نارنجی نامیده می شوند و یا همراه ریل هستند.
  • ظرفیت حمل حرکتی 30 کیلوگرم
  • ارگا-لاین ( سیستم تقسیم کننده داخلی کشو )

کاربردهای ریل تاندم بلوم

  • ریل تاندم بلوم این اجازه را به شما می دهد که ایده های بسیاری را در ذهن بپرورانید و به مرحله اجرا در آورید.
  • ریل تاندم بلوم برای کشوهای بسیار عریض ، بلند و عمیق مناسب می باشد و فضای مناسبی برای ذخیره سازی وسایل شما ایجاد می کند.

مونتاژ و تنظیم ریل تاندم بلوم

مونتاژ کشو بسیار سریع و آسان انجام می پذیرد. می تواند قفل کشو داشته باشد و یا نداشته باشد. درب ها می توانند بدون ابزار به دلیل تنظیم یکپارچه ارتفاع میزان شوند. آن دسته از ریل هایی هم که کاملا بیرون می آیند دارای تنظیم یکپارچه شیب برای تنظیم آسان درب می باشند.

مزایای ریل تاندم بلوم در یک نگاه

  • به نرمی حرکت می کند.
  • دارای بلوموشن است که به صورت آرام کشو را می بندد.
  • برنامه جامع

محصولات دیگر

تاندم

نوشته شده در تاریخ