...

سیستم‌های بالابر

اونتوس اچ‌کا

جک اونتوس اچ‌-کا بلوم وقتی باز می شود زاویه ای قائم دارد. جک اچ-کا سیستم بالابر مناسبی برای یونیت های دیواری متوسط می باشد . اونتوس اچ‌-کا بلوم زمانی که باز می ماند فضای کمی را اشغال می کند و برای قرار گرفتن بالای یک کابینت دیگر یا بالای یخچال مناسب می باشد.

جک اونتوس اچ-‌کا بلوم وقتی باز می شود زاویه ای قائم دارد. جک اچ-کا سیستم بالابر مناسبی برای یونیت های دیواری متوسط می باشد . اونتوس اچ‌-کا بلوم زمانی که باز می ماند فضای کمی را اشغال می کند و برای قرار گرفتن بالای یک کابینت دیگر یا بالای یخچال مناسب می باشد.جک اونتوس اچ-کا در دو مدل آرام بند دار و فشاری یا در اصطلاح دیگر تیپان موجود می باشد .

برنامه جک اچ-کا بلوم

جک اونتوس اچ‌-کا دامنه گسترده ای از گزینه های طراحی را ارائه می کند.

 • ارتفاع کابینت تا 600 میلی متر
 • عرض کابینت تا 1800 میلی متر
 • 6 نوع مکانیزم بالابر (۲۵، ۲۷ و ۲۹) و به همین شماره ها مکانیزم فشاری یا اصطلاحا تیپان دارد
 • می تواند برای دیوارهایی که گچ بری یا تاج دارند مورد استفاده قرار گیرد.
 • مکانیزم های بالابر و براکت های ثابت کننده درب می توانند به صورت متقارن مورد استفاده قرار گیرند.
 • جک اچ-کا می تواند با سیستم فشاری یا اصطلاحا تیپان نیز موجود میباشد .

کاربردهای جک اچ-کا بلوم

 • جک اونتوس اچ‌-کا از چندین جز تشکیل شده است و کاربردهای بسیاری دارد.
 • جک اچ-‌کا امکانات طراحی جدیدی را ارائه می دهد.

مدل های جک اچ-کا بلوم

 • جک اچ-کا 25
 • جک اچ-کا 25 تیپان
 • جک اچ کا 27
 • جک اچ-کا 27 تیپان
 • جک اچ کا 29
 • جک اچ-کا 29 تیپان

مونتاژ و تنظیم جک اچ-کا بلوم

اجزای جک اونتوس اچ-‌کا به راحتی مونتاژ می شوند. هر زمانی که مکانیزم بالابر به طور دقیق متناسب با وزن و اندازه درب تنظیم شده باشد جک اچ-کا آن را با سهولت قابل اطمینانی باز و بسته می کند و همچنین آن را نگه می دارد. اونتوس اچ-‌کا نیازی به لولا ندارد.

مزایای جک اچ-کا بلوم در یک نگاه

 • دسترسی آسان به فضای داخلی کابینت
 • بلوموشن که به آرامی درب را می بندد.
 • مونتاژ آسان و ایمن ، تنظیم ساده و درست

دستورالعمل نصب جک اچ-کا بلوم

محصولات دیگر