...

تکنولوژی‌های حرکتی

تیپان

این وسایل چه جک باشد و چه درب یا کشو باشد، با وجود سیستم بازشوی مکانیکی تیپان (سیستم فشاری) ، وسایل بدون دستگیره می توانند در همه جای منزل مورد استفاده قرار گیرند.

باز کردن قابل اطمینان وسایل بدون دستگیره

این وسایل چه جک باشد و چه درب یا کشو باشد، با وجود سیستم بازشوی مکانیکی تیپان (سیستم فشاری) ، وسایل بدون دستگیره می توانند در همه جای منزل مورد استفاده قرار گیرند. سیستم فشاری تیپان نمی تواند با بلوموشن آرام بند ترکیب شود. برای بستن درب به سادگی آن را فشار دهید. مکانیزم تیپان با دوام است و حتی اگر درب ها، کابینت های دیواری و یا کشوها را بکشید تا باز شوند آسیبی نمی بیند.

راحت باز کردن سیستم های بالابر، درب ها و کشوها

تیپان برای راحتی عملکرد

تیپان (سیستم فشاری) برای درب‌ها

درب های بدون دستگیره با یک لمس کوچک باز می شوند تا دسترسی آسان به فضای داخل کابینت را فراهم آورند. زاویه بازشوی آن به کاربران این امکان را می دهد تا بتوانند تمامی محتویات را ببینند و آزادی بیشتری در حرکت داشته باشند. برای بستن درب به سادگی آن را فشار دهید.

سیستم فشاری تیپان بلوم برای جک اونتوس اچ کا

بسیار ساده است که سیستم های بالابر بدون دستگیره را با استفاده ازسیستم تیپان بلوم برای جک اونتوس اچ کا باز کنید. یک لمس کوچک روی درب سیستم بالابر را آزاد می کند به طوری که می توانید آن را به راحتی باز کنید. برای بستن فقط نیاز است که به آرامی آن را فشار دهید.

سیستم فشاری تیپان بلوم برای تاندم

کشوهای بدون دستگیره با استفاده از سیستم فشاری تیپان بلوم برای تاندم با سهولت قابل اطمینانی باز خواهند شد. فقط کافی است که یک لمس کوچک روی درب داشته باشید. شما می توانید به دلخواه این هماهنگی را ایجاد کنید که تیپان برای کشوهای عریض نیز به کار رود. برای بستن فقط نیاز است که به آرامی آن را فشار دهید.

محصولات دیگر

بلوموشن

نوشته شده در تاریخ

تیپان

نوشته شده در تاریخ