...

تکنولوژی‌های حرکتی

بلوموشن

بلوموشن سیستم آرام بندی است که توسط بلوم تولید شده است. با وجود بلوموشن درب ها به آرامی و به آسانی بسته می شوند و مهم نیست که شما چقدر محکم درب ها یا کشوها را به هم بکوبید.

آرام بند برای سیستم های بالابر، کشوها و درب‌ها

بلوموشن سیستم آرام بندی است که توسط بلوم تولید شده است. با وجود بلوموشن درب ها به آرامی و به آسانی بسته می شوند و مهم نیست که شما چقدر محکم درب ها یا کشوها را به هم بکوبید یا این که چقدر درب ها سنگین باشند. این آرام بند به صورت یکپارچه درون سیستم های بالابر، لولاها، سیستم های کشو و سیستم های ریلی تعبیه شده است.

آرام و راحت بستن

آرام بند بلوم را می توان به سادگی به لولای کلیپ-آن اضافه کرد.

برنامه بلوموشن آرام بند بلوم

  • آرام بند بلوم به صورت یکپارچه در سیستم های بالابر (جک ها)، لولاها، سیستم های کشو و سیستم های ریلی تعبیه شده است.
  • می تواند به لولاهایی که بلوموشن ندارند اضافه شود.
  • سیستم آرام بند بلوموشن تولید شده توسط بلوم
  • با وجود بلوموشن درب وسایل به آرامی و به راحتی بسته می شود.

مزایای بلوموشن آرام بند بلوم در یک نگاه

  • آرام و آسان بستن
  • سیستم ضربه گیر هماهنگ
  • مناسب برای تمامی محصولات

محصولات دیگر

بلوموشن

نوشته شده در تاریخ

تیپان

نوشته شده در تاریخ